Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

STOPPA TURKIETS MASSAKER – INGET SVENSKT STÖD TILL ERDOGAN

We uppmanar alla speciellt er balocher att delta i protesten och fördöm Turkiyets massaker på kurderna.

M. Baloch
*********************************************************
STOPPA TURKIETS MASSAKER – INGET SVENSKT STÖD TILL ERDOGAN
Hundratals döda, hundratusentals fördrivna, raserade städer och byar – den turkiska krigsmaktens blodiga anfall mot kurdiska områden har ingenting med att ”bekämpa terrorism” att göra. Det handlar om att krossa både människor, samhällen och det som uppnåtts i fråga om demokratiska och mänskliga rättigheter i Turkiet.
För bara ett drygt halvår sedan, i juni 2015, tändes hoppet för miljoner människor när det breda vänsterpartiet HDP – Folkets Demokratiska Parti – fick sitt genombrott i valet. Recep Erdogans AKP förlorade sin majoritet och den progressiva kurdiska och turkiska opinionen var på frammarsch. Samtidigt hade kurdiska styrkor slagit tillbaka Islamiska Staten och upprättat det befriade Rojava i norra Syrien.
Det kunde inte Erdogan och den turkiska regimen acceptera. Genom att i november bryta alla fredssamtal och släppa terrorn mot kurdiska aktivister och samhällen lös skapades avsiktligt ett krigsklimat där Erdogan kunde återta sin ställning.
Det var bara början. Med hundratusentals soldater och militära stridsfordon inleddes det regelrätta anfallet mot kurdiska områden med syftet att krossa all opposition. Yttrande- och tryckfriheten attackeras, aktivister fängslas och mördas. Utan att världssamfundet lyfter ett finger!
Ja, Erdogans frontalangrepp på det kurdiska folket och den turkiska demokratin finansieras till och med indirekt av EU, som i flyktingfrågans namn anslagit 3 miljarder euro till Turkiet – nära 30 miljarder svenska kronor, lika mycket som hela den svenska statsbudgeten för internationellt bistånd.
Det kurdiska folket och den progressiva turkiska opinionen kämpar för livet. Erdogans överfall och massaker måste stoppas. De demokratiska och solidariska krafterna världen över måste brännmärka förtrycket, blockera den turkiska regimens planer och stödja det utsatta kurdiska folket och de turkiska demokratikämparna.
I det syftet har ett flertal organisationer i Sverige gått samman i Kommittén mot folkmord i Turkiet.
· Vi kräver att den svenska riksdagen och regeringen kraftfullt protesterar mot den turkiska statens massaker och övergrepp.
· Vi kräver att den svenska regeringen som villkor för EU-stödet kräver ett omedelbart slut på de turkiska krigshandlingarna och uttrycker stöd åt det kurdiska självstyret.
· Vi kräver att Sverige återkallar den svenska delen på 700 miljoner kronor om inte terrorn upphör samt avbryter all vapenhandel med Turkiet.

SOLIDARITET MED DET KURDISKA FOLKET – FÖRSVARA DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA I TURKIET
STOPPA ERDOGANS TERROR

DEMONSTRERA
Söndag 31 januari kl 14:00, Medborgarplatsen
Kommittén mot folkmord i Turkiet
- Socialistiska Partiet (SP) 
- Rättvisa Partiet Socialisterna (RS) 
- Rådet till försvar för det iranska folkets frihets kamp (Shora)
- Communist Party of Iran
- Haste Agaliet 
- Worker communist party of Iran (Hekmatist) 
- Ung Vänster Storstockholm
- Vänsterpartiet Storstockholm
- NCDK-Sverige (Kurdiska Demokratiska Samhällscentret)
- Rojavakommittéerna - Stockholm
- PYD-Sverige (Demokratiska unionspartiet)
- PJAK (Partiet för fritt liv i Kurdistan)
- Kurdiska kvinnorådet AMARA
- Kvinnors Fredsinitiativ
- Kurdistan Human Rights Association
- Folkens Solidaritet och kultur förening
- Baloch Community in Sweden
- Arbetarmakt
- Kurdiska mödrar i Sverige
- EFK (Kommunistiska Fedayan)

No comments:

Post a Comment