Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عدم داشتن هزینه بیمارستانی مانع از بخیه انگشت پای زن بلوچ در بیمارستان خاش


عدم داشتن هزینه بیمارستانی مانع از بخیه انگشت پای زن بلوچ در بیمارستان خاش
عدالت نیوز:بنا به گزارشهای دریافتی بتاریخ 30_10_1394 درمانگاه لقمان خاش از بخیه زدن انگشت شصت پای یک بیمار بعلت نداشتن هزینه بیمارستانی سرباز زد.
هنگامی که کادر پزشکی درمانگاه لقمان متوجه شدند زن بلوچی که انگشت شصت پای وی بعلت برخورد با شیشه دوچارپارگی شده است از ادامه عمل پانسمان و بخیه انگشت وی دست کشیدند.و اعلام داشتند تا زمان پرداخت کامل هزینه بیمارستان ادامه عمل بخیه زنی انجام نخواهد گرفت.
تا ساعت 12 بعد ظهر این زن بلوچ با وجود داشتن درد و خونریزی از ناحیه انگشت شصت پا بدون توجه به وضعیتش در درمانگاه لقمان به حال خود رها شده بوده است.
این وضعیت را می توان از نبوغ پزشکی و شاهکارهای جامعه پزشکی ایران دانست که هر از گاهی در بلوچستان تعدادی بعلت عدم توان پرداخت هزینه های بیمارستانی ماهها در بازداشت بیمارستان قرار می گیرند و یا به مانند وضعیت این بیمار از عمل پانسمان و بخیه زدن جلوگیری میشود.
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment