Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خامنه ای مثل خر توی گند و گوه نظام جمهوری اسلامی گیر کرده است!


23 tim
Mehran Motiee-Tehrani
ود!
او به اصلاحطلبان می گوید بیاید رای بدهید و یک هفته بعد 99% از کسانی که می خواستند به نظام رای بدهند رد صلاخیت از آن ها می کنند و می گوید این ها مخالف ما هستند ما ملی گرها اصلا" رای نمی خواستیم بدهیم.
تمام مطبوعات می نویسند که خمله به سفارت عربستان کار عرب ها و ضد انقلاب و تروریست ها است و یک هفته بعد می آید برای نجات جان آن ها می گوید این ها بچه های خوب حزب اللهی ما هستند!
یکبار می گوید تحریم ها خوب است و بار دیگر می گوید رفع تحریم ها هزینه سنگینی برای ما داشته است.
یکبار می گوید اگر آمریکا تحریم ها را بردارد ما آمریکا را در حال تحریم نگاه می داریم و بعد می گوید بایدکاری کرد تحریم ها فوری برداشته شود!
او هرچه می گوید به ضرر خودش است و بهتر است خفه شود و لال شود که دیگر چرند نگوید.
کیهان
ادمین رگبار

No comments:

Post a Comment