Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جوانان جویای کار خواستار بومی سازی مجدد شرکت کشت و صنعت گوهر کوه خاش شدند

شرکت کشت و صنعت گوهر کوه خاش


جمعی از جوانان جویای کار گوهر کوه از توابع نوک آباد شهرستان خاش طی نامه ای به مسئولان 

ارشد استان سیستان و بلوچستان خواستار رسیدگی به معضل بیکاری و اعتیاد جوانان منطقه از طریق اعاده وضع و بومی سازی شرکت کشت و صنعت گوهرکوه و تمپ" شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ این شرکت که قریب به 50 سال پیش برای توسعه منطقه و اشتغال زایی ساخته شد پس از چند دهه فراز و نشیب در فعالیت، در سالهای اخیر از حالت بومی سازی خارج شده و در اختیار بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور قرار گرفته است که پس از آن این بنگاه کارگان محلی و بومی را اخراج کرده و از نیروی کار زندان استفاده می کند و این مساله باعث افزایش بی کاری در منطقه و افزایش اعتیاد و معضل های اجتماعی دیگر شده است. اکنون جمعی از جوانان جویای کار این منطقه طی نامه ای که یک نسخه از آن به دست کمپین فعالین بلوچ رسیده است از مسئولان ارشد دولت خواسته اند که با اعاده وضع این شرکت به معضل های اجتماعی مردم منطقه رسیدگی شود.
متن نامه به قرار ذیل است:

نامه ای از طرف جوانان جویای کار گوهرکوه به نماینده عالی دولت و نماینده عالی رهبری در استان سیستان و بلوچستان
حدود 50 سال است پدران و اقوام ما در شرکت "کشت و صنعت گوهرکوه و تمپ" مشغول کار بوده اند اما در دهه اخیرمتاسفانه با به دست گرفتن شرکت کشت و صنعت گوهرکوه وتمپ توسط سازمان زندانهای کشور [و اخراج و بازخر نمودن کارگران بومی] آمار بیکاری،اعتیاد،افت تحصیلی و حتی ترک تحصیل در منطقه گوهرکوه بیداد می کند.
طبق بیانات امام جمعه گوهرکوه و اظهاراتعبدالواسع پاکزاد مدیر آموزش و پروش بخش نوک آباد در مراسم نماز جمعه گوهرکوه باز ماندگان تحصیلی گوهرکوه رتبه نخست استان را دارند.
ما معتقدیم اگر مسولان ایجاد اشغال نمایند شاهد افت تحصیلی و اعتیاد نخواهیم شد زیرا هزینه های تحصیلی برای پدری که شغل ندارد سنگین می نماید.
و اگر فرزندان کارگران شرکت بتوانند در رشته های کشاورزی تحصیل نمایند دیگرنیازی نیست که مهندسین کم تجربه و غیر بومی به کار گرفته شونداکثرا مهندسین غیر بومی بخاطر عدم شناخت درست از منطقه جزوی ازعامل خسارت به مجتمع گردیده اند
اگر سیاست بومی محوری در مجتمع کشت و صنعت 50 ساله گوهرکوه لحاظ شود مطمئنا شاهد پیشرفت و آبادانی خواهیم شد زیرا کارگران و مهندسین از تجربیات متقابل بهره می برند.
جمعی از جوانان جویای کار گوهر کوه و نوک آباد - خاش

رونوشت:
- استانداری سیستان و بلوچستان
- دفتر ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری

- فرمانداری شهرستان خاش

No comments:

Post a Comment