Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تصاویر بعد از درگیری ایرانشهر

کمپین فعالین بلوچ- روز جمعه 2 بهمن طی یک درگیری در یک منزل مسکونی واقع در خیابان کشاورز ایرانشهر دو مامور نیروی انتظامی و دو نفر دیگر که ماموران از آنها به عنوان "اشرار مسلح"یاد کردند کشته شدند.


تصاویر ذیل مربوط به این درگیری است:

درگیری در ایرانشهر

No comments:

Post a Comment