Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه سازمان:انهدام یک برجک نظامی و قطع خطوط برق و انفجار یک تله انفجاری

به نام عدل
سازمان جیش العدل به اطلاع عموم می رساند که جان برکفان عدل موفق شدند صبح روز سه شنبه 29 دیماه 1394 موفق شدند در منطقه سراوان یک برجک نظامی را منهدم نمایند،همچنین خطوط برق رسانی به پایگاههای نظامی را تخریب و در انفجار یک تله انفجاری موفق شدند یک دستگاه خودروی نظامی را هدف قرار دهند که بعلت زمان بندی تعیین شده خودرو قبل از انفجار موفق گشت ازکمین خارج شود.
جان برکفان عدل در شاخه نظامی شیخ ضیایی موفق شدند صبح روز سه شنبه مقارن ساعت 4 بامداد یک برجک نظامی را منهدم نمایند همچنین در همین دقایق خطوط برق رسانی پایگاهای نظامی را تخریب و قطع نمایند .این دو انفجار تلفات جانی نداشته و در جهت تخریب پست های نظامی صورت گرفته است. 
سازمان جیش العدل 
 29 دی ماه 1394 برابر با 19 _1_ 2016

No comments:

Post a Comment