Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

چه کسانی به یاد دارند که قبل از نیمه سال 2011 نام این دانشگاه چه بود!درست 5 سال پیش؟ و چه انگیزه ای برای تغییر نام آن وجود داشت؟


چه کسانی به یاد دارند که قبل از نیمه سال 2011 نام این دانشگاه چه بود!درست 5 سال پیش؟
و چه انگیزه ای برای تغییر نام آن وجود داشت؟
و ایا کسانی هم هستند که به یاد داشته باشند در نیمه اول سال اول 1394 طرح تقسیم استان بلوچستان کلیک خورد و یک بخش از تجزیه این سرزمین نیز به نام استان ولایت رقم خورده بود؟
با یک تلنگر ساده درخواهید یافت جریان از چه قرار بوده و چه خواهد شد.
تغییر اسامی خیابان ها و دانشگاه ها در بلوچستان نیز عرصه ای است که بی توجه به مردم بلوچستان و تاریخ و فرهنگ شان مدام از سوی مقامات اسلامی انجام می گیرد. در هر کشوری رسم بر این است که اسامی دانشگاه ها یا مراکز مهم استانی، یادآور سنت ها و فرهنگ و یا شخصیت های همان استان باشد. اما از آنجا که در بلوچستان سیاست رژیم کم رنگ کردن خواست ها و فرهنگ و شخصیت های بلوچ است، تغییر نام ها خصلت مذهبی نیز می یابد تا از این طریق به اعتقادات مذهبی اکثریت مردم مان نیز دهن کجی کرده باشند. و در کنار ان هویت تاریخی و فرهنگی ملت بلوچ و سرزمین بلوچستان بطور کل نابود شد.یادمان باشد ایرانشهر هم قبلا (پهره )بود!!!!!
در آخرین اقدام شورای گسترش آموزش عالی با تغییر نام دانشگاه ایرانشهر به دانشگاه ولایت، موافقت قطعی به عمل آورد. این دانشگاه پیش تر و به ترتیب با عناوین دانشکده تربیت دبیر، مرکز آموزش عالی ایرانشهر و مجتمع آموزش عالی ایرانشهر شناخته می شد
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment