Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

پدر حافظ عبدالرحیم کوهی اجازه ملاقات با فرزند خود نیافت

بعد از گذشت 70 روز بازداشت و علیرغم اصرار مکرر خانواده وزارت اطلاعات زاهدان اما به پدر حافظ عبدالرحیم کوهی اجازه ملاقات نداد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، (حاج) ابراهیم کوهی پدر حافظ عبدالرحیم کوهی که در تاریخ 28 آبان به همراه مولوی امان الله بلوچی بازداشت شد، برای چندمین بار برای ملاقات با فرزند خود به زاهدان رفت اما اجازه ملاقات به وی داده نشد.
ابراهیم کوهی که از دیروز سه شنبه دم درب ستاد خبری زاهدان در انتظار اجازه ملاقات  با فرزند خود هست به وی گفته شده که "پرونده وی تکمیل نشده و شما نمی توانید فرزندتان را ملاقات کنید"

ماموران وزارت اطلاعات به پدر این زندانی سیاسی گفتند برای ملاقات با فرزند خود "بیست روز بعد" مراجعه کند.

No comments:

Post a Comment