Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

درگيری شديد مبلغيـن مذهبی بر سر تباهـگ

خبرگزاری علوی ( خـع ) ـ مکران
خبرنگار خع از بم پشت گزارش می دهد که درگيری شديدی بين ۳۵ تن از مبلغين مذهب راستين بر سر سفره کدخدا چاوش در سلاهی کوه بوقوع پيوست.

از ميان ۳۵ مبلغ ارسالی و عزادار در بم پشت که خود را در خانه کدخدا چاوش به مهمانی فراخوانده بودند پنج مبلغ مشهدی به غذاهای سنتی سيستانی ها بخصوص تباهگ و لوجر انتقادات شديد وارد کردند. از قضا ناهار کدخدا تکه ای تباهگ و اندکی برنجِ ايرندگانی بود. کدخدا مانده بود چگونه شکم مهمانان دوست داشتنی خود را سير کند که ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد و با خود گفت: ما سيستانيها به مهمان نوازی مشهور هستيم بايد چاره ای بينديشم. فورا بچه همسايه اش را صدا زد و روانه نانوايی محله کرد تا ۷۰ نان سنگگ بخرد و پسر خودش را روانه چلوکبابی سر نبش خيابان کرد تا ۷۰ جوجه کباب قرض کند.
غذای گرم آماده شده بود. مهمانان جهت شستن دستهای خود با صابون لوکس به قنات شهر که از کنار ويلای کدخدا چاوش روان است سرازير شدند.

جوجه های کباب شده با نان گرم سنگگ سـرو شدند ـ خرمای "مضافتی بم" و انار ساوه نيز زينت بخش سفره کدخدا چاوش در سلاهی کوه بود. پسر کدخدا برنج و تباهگ اندک را هم بر سر سفره آورد که بناگه هشت عدد چشم پرسان از مبلغين اصفهانی به تشت کدخدا خـورد ويکـی از آن مهمانان کم رو بلادرنگ پرسيد: کِـدخدا اون چه غـِذائيه؟
کدخدا جواب داد برنج و تباهگ. در اين ميان مشهـدی ها که گوششان به کلمه تباهگ جلب شده بود سراسيمه فرياد برآوردند استغفرالله تباهگ گوشت خشک است، بهداشتی نيست و به هم قطاران خود توصيه کردند تا نه آنرا بخورند و نه مزه کنند. حجت السلام و المسلمين صفدرالعلی قوچانی نعره کشيد که به فتوای علمای عظام تباهگ و لوجر غـذای غير بهداشتی هستند..
اما مبلغين مذهب راستين از يزد، اصفهان و کرمان تشت تباهگ را با احترام و تعارفات زيادی از جلوی کدخدا چاوش برداشتند و بوکشان بر تباهگ پخته نگريستند . يکی يکی آنرا مزه کرده و تشت خالی را بر کنار سفره رها کردند. در همين لحظه آيت الله العظمی سيف الله روحانی بر سر خود کوبيـد و با ريتم ِ روضه خوانی فرياد برآورد که ديگ تباهگ کجاست؟ قبل از آنکه کدخدا ی بهت زده جوابی بدهد ۲۹ مبلغ عزيز از سر سفره برخاستند و همزمان به آشپزخانه کدخـدا روان گشتند. در مسير آشپزخانه بگومگويی بين آيت الله اصطهباناتی و حجت الله گنابادی اندر باب فـرق لوجر و تباهگ بوقوع پيوست که به درگيری لفظی و جنگ جبهه ای در آشپزخانه و اتاق پذيرايی کدخدا انجاميد۰ مبلغين مهمان با نان سنگگ و جوجه کباب بر سر و روی همدگر کوفتند.

در اين درگيری شديد که تقريبا ۴۵ دقيقه بطول انجاميد ويلای کدخدا چاوش به شدت آسيب ديده، خانواده مهمان نواز وی بدون ناهار ماندند. خبرنگار خع همچنين گزارش می دهد که دستگاه گوارشی ۲۶ تن از مبلغين فداکار در نتيجه خوردن جوجه زياد و خرمای مضافتی مختل شده که هم اکنون در بخش آی. تی. يوی بيمارستان ۶۰۰ تخت خوابی بم پشت بستری هستنـد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علوی به محض رسيدن اين خبر به سپاه قدس ۴۲۰ در زاهدان يک گروه ضربت از ميان کلاه کجهای ويژه زابلی دست چين شده و با يک فروند فانتوم ساخت سپاه به بم پشت پرواز داده شدند تا کدخدا چاوش و پسرش را به جرم سرو نکردن ديزی و آش کشک به مبلغين مهمان، قاچاق فروشی، همکاری با عوامل بيگانه، روی نياوردن به مذهب راستين، عدم شرکت در مراسم زنجيرزنی عاشوای حسينی و ندادن هديه نقدی به مهمانان دستگير کرده و مستقيما به زندان اوين منتقل کنند.


بر اساس اطلاعيه ای نيمه مخفی از طرف دفتر دادگستری سيستان و بلوچستان کدخدا چاوش و پسرش قبل از رسيدن به زندان اوين به تمام جرائم سنگين خود اعتراف کردند. همچنين مصاحبه ای ويژه و اعترافات تکاندهنده کدخدا و پسرش برای ملت مسلمان از طريق ۱۲ شبکه تلويزيونی به زودی پخش خواهد شد.

. خبرگزاری علوی ـ مکران

No comments:

Post a Comment