Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه :هشدار به رژیم ولایت فقیه

اطلاعیه :هشدار به رژیم ولایت فقیه

هشدار به رژیم ولایت فقیه

بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع ایران که به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونت اعتراضات خود را ابراز می نمایند را توسط پاسداران محتجر و جنایتکار بیت خامنه ای به شدت محکوم می نماید و به سرسپردگان جاهل ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از جنایت و کشتار مردم مظلوم و ستمدیده بردارند ورنه منتظر واکنش انقلابی رزمندگان جنبش مقاومت باشند.استفاده از خشونت در برابر مردمی که هیچ سلاحی بدست ندارند و با شعار الله اکبر به خیابانها ریخته اند به دور از شئون اسلامی و وجدان انسانی می باشد و در هر صورت محکوم و مردود است و آنانیکه چنان با بی رحمی اعتراضات مسالمت آمیز مردم را سرکوب می کنند بدانند که در پیشگاه خدا و مردم مجرمند و باید تقاص اعمال ناجوانمردانه خود را بدهند.جنبش مقاومت از مردم ایران می خواهد همچنان به طریق مسالمت آمیز به اعتراضات خود ادامه دهند و بدانند که هیچ قدرتی را یارای مقابله با سیل خروشان مردم نیست و ابرقدرتها در برابر مردم بی سلاح به زانو در آمده اند و به خواسته های آنان تن داده اند و هیولای ولایت فقیه هم در حال ریزش در برابر قدرت مردم است.جنبش مقاومت از از همه مردم ایران می خواهد که به صف معترضین بپیوندند و این فرصت تاریخی را که راه مبارزه مسالمت آمیز را گشوده است از دست ندهند زیرا با گسترده شدن اعتراضات و کشیده شدن آن به شهرها و استانهای دیگر نیروهای رژیم تقسیم شده و اقتدار خود را از دست خواهند داد و بدین صورت مردم می توانند رژیم را وادار به عقب نشینی نمایند.جنبش مقاومت به سپاه پاسداران هشدار می دهد که از برخورد غیر انسانی با مردم بی سلاح پرهیز نماید در غیر این صورت امنیت مصنوعی فرماندهان سپاه از بین خواهد رفت و جنایتکاران به سزای اعمالشان خواهند رسید.در آخر جنبش مقاومت شهادت جوانان دلیر ایران که در راه آزادی فجیعانه به شهادت رسیدند را محضر خانواده و مردم ایران تسلیت می گوید و امید دارد که خون به‌ ناحق ریخته‌ی آنها عدالت و آزادی را برای همه مردم ایران به ارمغان بیاورد.

Source: http://www.taptaan.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment