Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیانیه‌ی‌ شورای مرکزی سنت ( شمس ) در حمایت از اعتراضات مردم علیه‌ حکومت


بسم الله الرحمن الرحیم
هم میهنان گرامی!مردم شریف ایران!جامعه‌ اهل سنت ایران!همانطور که مطلع هستید بعد از اعلام نتایج به اصطلاح انتخابات دهمین دوره‌ ریاست جمهوری در روز 22 خرداد ماه‌ سال 1388 ه . ش در ایران و اعلام نمودن فرد مورد پسند ولی فقیه به عنوان رئیس جمهور‌، اعتراضاتی از طرف مردم در تمامی نقاط ایران و خاصتا شهرهای بزرگ به پا شد که مشروعیت انتخابات را زیر سئوال برد. اما متاسفانه این اعتراضات مردمی از طرف طیف حاکمیت با درندانه‌ترین و بیرحمانه‌ترین شیوه‌ پاسخ داده‌ شد.ما در شورای مرکزی سنت ( شمس ) نه تنها انتخابات دهمین دوره‌ ریاست جمهوری بلکه تمامی انتخابات بعد از انقلاب را تحریم نموده‌ایم، آنهم به دو دلیل: دلیل اول: وصیت یکی از مؤسسین شمس آنجا که میفرماید: تا زمانی که قانون اساسی به سوی مرتفع نمودن این سه‌ هدف ( یعنی رفع ستم ملی، رفع ستم مذهبی، رفع ستم طبقاتی ) پیش نرود برای ما این قانون بی معنی بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی است و چون در ایران اکنون ، این سه‌ ستم ( ملی ، مذهبی ، طبقاتی ) در قانون اساسی مرتفع نشده است لذا هر انتخاباتی را مردود و غیر معقول قلمداد می کنیم و به هیچ وجه در آن شرکت نخواهیم کرد.دلیل دوم: ما معتقدیم که هرگونه انتخابات در ایران در زیر لوای این رژیم خودکامه، انتصابات است و نه انتخابات. زیرا هرگز انتخاباتی آزاد و عادلانه که رأی مردم تصمیم گیرنده‌ باشد، برگزار نگردیده‌ است.اما با توجه‌ به شرایط پیش آمده‌ که سبب شده‌ مردم به عنوان فرصت یا بهانه‌ای انزجار و نفرت خود را از حکومت ولایت فقیه‌ اعلام دارند، ما نیز در شورای مرکزی سنت ( شمس ) پشتیبانی خود را اعلام می نماییم و از مردم شریف ایران اعم از سنی و شیعه‌، فارس، کرد، ترک، بلوچ، ترکمن، عرب و .... تقاضامندیم که شعارهای اعتراضاتی خود را تنها و تنها منوط به انتخابات و نتایج آن ننمایند، بلکه باید انزجار و تنفر بیشتر خود را از این نظام اعلام نمایند و با اتحاد، برادری و برابری در این امر مهم سهیم باشند.ضمن اعلام پشتیبانی مجدد، سرکوب وحشیانه‌ مردم توسط رژیم خودکامه‌ی ولایت فقیه‌ را محکوم می نماییم و سلام میفرستیم به روان کسانی که جان خود را تقدیم نمودند، باشد خون به‌ ناحق ریخته‌ی آنها عدالت و آزادی را به ارمغان بیاورد .پیروز باد مبارزه‌ آزایخواهانه‌ی مردم ایرا ن


شورای مرکزی سنت ( شمس )سه‌شنبه‌ دوم تیرماه‌ 1388 هجری شمسی

Source: http://taptaan.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment