Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه جدید جنبش مقاومت خطاب به علمای اهلسنت

به نام خدابدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران از علمای اهلسنت می خواهد که به جمع معترضان به دیکتاتوریت و استبداد ولایت فقیه در سراسر کشور بپیوندند و با اعلام تظاهرات مسالمت آمیز نارضایتی خود و جامعه اهلسنت را از جنایات باند افراطی ولایت فقیه ابراز نمایند.امروز فرصتی تاریخی برای جامعه اهلسنت پیش آمده است و اعتراضات از تقلب در انتخابات فراتر رفته و به اعتراضات به دیکتاتوریت و استبداد و ظلم و ستم تبدیل شده است وجامعه اهلسنت باید به صف مبارزات سراسری بپیوندند و تنها نظاره گر نباشند زیرا قیام اهلسنت می تواند موجب فشار بیشتر بر دستگاه شود و از سوئی مشارکت در تظاهراتها و اعتراضات می تواند بر وضعیت آینده اهلسنت تاثیر بگذارد و نباید اهلسنت منتظر دگرگونی در مرکز باشند در آن صورت همچنان سرنوشتشان در ابهام باقی خواهد ماند و تاثیری در تحولات آینده نخواهند داشت.امروز جامعه اهلسنت منتظر واکنش شما علمای محترم هستند تا به صف تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران بپیوندند و در سرنوشت سیاسی خود سهیم شوند.علمای محترمشما خوب می دانید که ادامه حکومت کنونی وضعیت اهلسنت را اسفناک تر خواهد کرد و رژیم بر فشارهایش بر اهلسنت خواهد افزود و جنایات در حق اهلسنت افزایش خواهد یافت و شما هم نگران وضعیت موجود هستید اما تنها نگرانی نمی تواند تغییری ایجاد نماید و باید از فرصت پیش آمده استفاده نموده و به صف مبارزات مدنی و مسالمت آمیز مردم ایران بپیوندید.باید به وضعیت ذلت بار موجود پایان داد و در این راه باید همه مردم ایران همگام حرکت کنند و تنها یک گروه و مردم یک شهر نخواهند توانست حکومت را شکست دهند و باید همه بپا خیزند و در این میان شما علمای محترم مسئول هستید تا جامعه اهلسنت را بسیج نمائید و خود در این تظاهرات ها شرکت کنید و منتظر ارمغان آزادی از سوی دیگران نباشید.تظاهرات های خیابانی و اعتراضات مدنی شعور سیاسی مردم و جوانان را بالا می برد و آنان را نسبت به سرنوشت و آینده خود و مردم حساس می کند وآینده هم از آن تلاشگران و فداکاران است و شما می توانید نقش مفیدی در این میان ایفا نمائید.علمای کرامسکوت و نظاره کردن ظلم و جنایت و استبداد جز اینکه آینده مردم را تاریک نماید و زوال و نابودی ملت را رقم زند هیچ ارمغانی برای مردم نمی آورد.پس بیائید و با عزمی راسخ تصمیمی قاطع در این برهه از تاریخ بگیرید وبه سکوت پایان دهید و با دعوت مردم به مبارزات
مسالمت آمیزموجب دگرگونی واقعی در ایران شوید.

جنبش مقاومت مردمی ایران(جندالله)
-- People's Resistance Movement of Iran روابط عمومی جنبش مقاومت مردمی ایران حرکة المقاومة الشعبیة الایرانیة جندالله

No comments:

Post a Comment