Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نگرانی مردم کاروان از تغییر نام تاریخی این شهر به زر آباد غربی

karvan
مردم و فعالان مدنی “کاروان” نسبت به تغییر نام تاریخی این شهر ابراز نگرانی کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مردم و فعالان مدنی “کاروان” نسبت به تغییر نام تاریخی این منطقه به “زر آباد غربی” ابراز نگرانی کردند.
برخی از فعالان مدنی با انتشار مطالبی در شبکه های مجازی با بیان اینکه نام “کاروان” یک نام تاریخی است به تغییر نام آن اعتراض کرده اند.
آنها نوشته اند که “علما، دانشجویان، فرهیختگان و مردم کاروان بارها از مسؤلان منطقه و شهرستان و نمایندگان مجلس درخواست کرده اند که نام کاروان را برگردانند  و آن را حذف نکنند اما ظاهرا هیچ اقدامی صورت نگرفته است.”
منطقه کاروان متشکل از ۱۳ روستا بنامهای ( جوزدر – تنبلان-دوکی – سندسر – کلیری – گو – گنجک – گنجی – نوالک – کلندانی – و.. ) و در جنوب غرب استان سیستان بلوچستان با فاصله چند کیلومتری استان هرمزگان واقع شده است که چند سالی است که اسم آن از کاروان به “زرآباد غربی” عوض شده و در مکاتبات اداری و دولتی از اسم جدید استفاده می شود اما همچنان در بین مردم به نام “کاروان” معروف است.
http://www.balochcampaign.info/?p=8183

No comments:

Post a Comment