Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

یک بلوچ در بخش مرکزی دامن ایرانشهر بازداشت شد.یک بلوچ در بخش مرکزی دامن ایرانشهر بازداشت شد.
ماموران امنیتی سحرگاه روز گذشته سه شنبه ۲۸ اردیبهشت با ۱۲ خودرو به منزل این روحانی یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی به وی دست بند زده و او را بازداشت کردند.
به گزارش یک منبع مطلع از نزدیکان این روحانی اهل سنت،: “نیروهای امنیتی به اتاق خواب این روحانی یورش برده و اجازه عوض کردن لباس را به نامبرده نداده و او را با لباس خواب و زیرپوش بازداشت کردند.”
وی افزود: “ماموران همچنین لباس و برخی از وسایل منزل مولوی قنبرزهی را با خود برده اند”
خانواده این روحانی پس از بازداشت وی به وزارت اطلاعات مراجعه کرده اند اما آنها بازداشت وی را نپذیرفته اند.
اداره آگاهی ایرانشهر اما در تماسی به خانواده گفته است که مولوی قنبر زهی در بازداشت این ارگان است اما خانواده در این زمینه اظهار تردید کرده اند.
به گفته این منبع: ” یک ماه پیش نیز نیروها… با شکستن در وارد منزل مولوی قنبرزهی شده و دنبال لب تاب وی گشتند”
این مدرسه توسط مولوی نظرمحمد دیدگاه یکی از علمای سرشناس استان سیستان و بلوچستان ونماینده دور اول مجلس شورای اسلامی اداره می شود.
دامن در ۲۵ کیلومتری شهرستان ایران در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

No comments:

Post a Comment