Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

به این سخن وزیر راه وشهرسازی آقای عباس آخوندی در نشست آئورا تامل کنید


Abdulla Baloch har lagt till 3 nya foton.
به این سخن وزیر راه وشهرسازی آقای عباس آخوندی در نشست آئورا تامل کنید
” سیستان و بلوچستان ظرفیت جمعیت پذیری خوبی دارد و با اقداماتی که در حوزه راه، شهرسازی از جمله تاسیس شهرهای جدید انجام شده ، مطمئنیم جمعیت خوبی در این استان جذب می شود ” ( بنقل از خبرگزاری ایسنا )
http://baluch.us/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%d9%…/

No comments:

Post a Comment