Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تهدید رئیس دستگاه قضا: تخریب منازل مردم با قاطعیت ادامه خواهد داشتتهدید رئیس دستگاه قضا: تخریب منازل مردم با قاطعیت ادامه خواهد داشت
بگزارش عدالت نیوز بنقل از خبرگزاری فارس رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان صبح امروز 12 دیماه در جلسه حفاظت از اراضی ملی گفته است "با توجه به هجمه‌های صورت گرفته توسط افراد سودجو در دهه اخیر تصرف اراضی ملی به یکی از دغدغه‌های خامنه ای تبدیل شده است."
حمیدی یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را "رفع تصرف از اراضی ملی" دانسته و تاکید کرده است که بگفته او با متصرفان زمین "برخورد قاطع" صورت خواهد گرفت.
اشاره و تاکیدات رئیس دستگاه قضا حاکمیت در بلوچستان پس از آن ابراز میشود که در هفته های اخیر چنیدین بار با حمله ماموران انتظامی با قصد تخریب منازل مردم بلوچ و اهلسنت منطقه شیرآباد زاهدان ساکنین این خانه ها با ماموران درگیر شده و نسبت به تخریب خانه های خود واکنش نشان داده اند.
رئیس دستگاه قضا حاکمیت با سخنان کلیشه ای ابراز داشته است "اراضی ملی از منابع کشور است که نه تنها به ما بلکه به نسل‌های آینده ما تعلق دارد.!"
سخن گفتن حمیدی از سهم نسلهای آینده در حالی است که این افراد در شرایط کنونی سرپناهی برای زندگی ندارند و خانه های آنها که با زحمت فراوان از دیگران با پرداخت پول خریده شده است توسط ماموران حاکمیت تخریب میشود.
برخی کنشگران بلوچ اینگونه سخنان را صرفا سرپوشی برای انجام سیاستهای حاکمیت میدانند آنها معتقدند که حاکمیت در حال اجرای سیاستهایی 
است که تلاش دارد بافت جمعیتی و مذهبی بلوچستان را به نفع سیاستهای فرقه گرایانه خود تغییر بدهد.

No comments:

Post a Comment