Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

30 درصد از مدارس خوزستان (گاوصندوق ایران) نیاز به بازسازی دارد اما با کمبود اعتبارات روبرو است

30 درصد از مدارس خوزستان (گاوصندوق ایران) نیاز به بازسازی دارد اما با کمبود اعتبارات روبرو است
بگزارش عدالت نیوز بنقل از ایسنا مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خوزستان خبر داده است "حدود 30 درصد از مدارس استان معادل یک‌هزار و 957 فضای آموزشی نیاز به بازسازی دارند"
رضا رضایی ضمن اینکه ادعا کرده است در خصوص مدارس بسیار خطرساز در مناطق عشایری تا آنجا که استطاعت مالی اجازه داده، برای مقاوم‌سازی و اجرای فضاهای جدید اقدام کرده‌ اند، تاکید کرده است "اما واقعیت این است که با کمبود شدید منابع و اعتبارات مواجه هستیم؛ به طوری‌که امسال کمتر از 10 درصد کل اعتبارات تخصیص پیدا کرد."
سخن گفتن این مدیر دولتی از عدم تخصیص اعتبارات به این استان زر خیز در حالی است که اکثر میدانهای نفتی و گازی ایران که بخش عمده ای از اقتصاد این کشور از طریق فروش این محصولات تامین میشود در این استان قرار دارد.
اما با وجود اینگونه منابع خدادای مردم این استان در شرایط نامناسبی زندگی میکنند و از فقر و بیکاری و همچنین نبود امکانات در قسمت خدمات شهری بشدت در مضیقه قرار گرفته اند.

No comments:

Post a Comment