Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اینجا بلوچستان و اونجا فلسطینه
فرقش در اینه اینجا ایران و اونجا اسرائیله
اینجا بلوچستان و اونجا فلسطینه
اونجا صداشون بلند تره و اینجا مردمش محکومتر
اونجا مدنیت زنده است و دشمن دموکراتیک تر اینجا مدنیت مرده و دیکتاتوریت حاکم.
 اونجا بهتره ازاینجا چرا که با وجودنزدیک به هفت دهه جنگ امار کشتار و فقرش به دو صدم امار بدبختی ها،معضلات ومشکلات و محرومیت های بلوچستان و اهل سنت اینجا نمیرسه.
 انجا کپر و الونک را نمی شناسند اینجا مردم صد سال فاصله دارن با مدرنیزه شدن و یا به حداقل انچه در فلسطین هست.
 اونجا فلسطین اولی و اینجا فلسطین ثانی است.غصب زمین و تخریب منازل مشترک است در کوچاندن بومی و فراخوندن غیربومی.
اونجا فلسطین است و اینجا ملک ناپرسان به تمام معنا.
 اینجاست که به خودمون بیاییم فرزندان فلسطین ثانی و چون فلسطینیان باید مبارزه کرد حتی با دستهای خالی و با سنگ به جنگ اهن رفت.
 باید اعتراض کرد و فریاد فلسطین ثانی بلوچستان را به گوش جهان ازاد رساند و بر ناقوس بیداری و اتحاد کوبید.
ما نمی شود تا زمانی که من در پی ما نباشد.
یک دست زمانی مشت میشود که پنج انگشت هماهنگ باشند و تحت یک امر و فرمان.
محمود بلوچ
#بلوچ_وبلوچستان_مظلوم

No comments:

Post a Comment