Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

كشته شدن یک شهروند چابهاری توسط نیروی دریابانی چابهار

در اثر زیر گرفتن عامدانه توسط قایق گلف نیروی دریایی یک شهروند اهل

كشته شدن یک شهروند چابهاری توسط نیروی دریابانی چابهار ریمدان چابهار کشته شد.

  

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، شه بخش گرگیج فرزند خداداد روز شنبه 31 مرداد بر اثر زیر گرفتن عمدی قایق گلف نیروی دریایی چابهار جان باخته است.

بنابر گزارش های دریافت شده از بستگان جان باخته، نیروی دریایی چابهار به ظن حمل گازائیل این قایق را دنبال کرده و علیرغم اینکه قایق بار گازوئیل نداشته آنها را زیر گرفته که در اثر آن شه بخش گرگیج در اصابت با پره موتور قایق زخمی شده است.

منابع مطلع همچنین گفته اند که نیروی دریای با وجود زخم های وی چندین ساعت نامبرده را در دریا نگه می دارد که در اثر عدم رسیدگی های پزشکی پیش از رسیدن به بیمارستان چابهار جان می دهد.

 

http://balochcampaign.com/ 

No comments:

Post a Comment