Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دیلی‌تلگراف: 2000 قربانی حلق‌آویز و اعدام همراه با قطع دست و پا در دوران حسن روحانی




دیلی‌تلگراف: 2000 قربانی حلق‌آویز و اعدام همراه با قطع دست و پا در دوران حسن روحانی
***********************************
‫#‏بگونه‬ : روزنامه دیلی‌تلگراف روز شنبه 31مرداد اقدام به درج مقاله‌یی در مورد وضعیت نقض حقوق‌بشر در دوران آخوند روحانی کرد. این مقاله به قلم نویسنده سرشناس کریستوفر بوکر است. در مقاله دیلی‌تلگراف آمده است: از زمان روی کارآمدن حسن روحانی ، ایران شاهد حلق‌آویز و تیرباران 2000 قربانی توسط رژیم ایران بوده که بالاترین تعداد اعدام در جهان نسبت به جمعیت محسوب می‌شود.
همزمان با اعدامها این رژیم اقدام به قطع دست و پای زندانیانی کرده است که در بدترین زندانها جهان نگهداری می‌شوند. سازمان عفو بین‌الملل وضعیت اعدامها در دوران حسن روحانی را یک ”روند فزایند‌ه و سرسام‌آور از اعدامها ” توصیف کرده است. کریستوفر بوکر در ادامه مقاله می‌افزاید جدا از وضعیت نقض حقوق‌بشر در دوران حسن روحانی، رژیم ایران از طریق نیروهای قساوت‌بار سپاه پاسداران اقدام به پشتیبانی و تقویت رژیم بشار اسد در سوریه و شعله‌ور کردن خشونت و تروریسم در تمامی جهات از لبنان و عراق تا یمن و بحرین کرده است.
_______________
‫#‏دوهزار‬ ‫#‏اعدام‬ ‫#‏روحانی‬ ‫#‏ایران‬

No comments:

Post a Comment