Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بر سر ملت بلوچ از هر سو تیر بلا می بارد


بر سر ملت بلوچ از هر سو تیر بلا می بارد
خانم سبین محمود فعال برجسته حقوق بشر پاکستانی بود که از حقوق مردم بلوچ دفاع و بر علیه کشتار بلوچ ها توسط ارتش خبیث پاکستان اعتراض می کرد. وی امروز پس از میزبانی سمیناری درباره شکنجه در ایالت بلوچستان، در کراچی هدف تیراندازی موتورسواران قرار گرفته و به قتل رسیده است. خانم محمود مدیر موسسه خیریه "طبقه دوم" بود که همچنین به تی ۲ اف معروف است. این موسسه در مورد مسائل حقوق بشر سمینار برگزار می کند. مادر خانم محمود هم در این حمله مجروح شد. قبلن نیز فعالان و روزنامه نگارانی که به قتل عام مردم بلوچ توسط ارتش مزدور، منحوس و آدمکش پاکستان اعتراض می کردند توسط سازمان های اطلاعاتی ارتش پاکستان ترور شده اند.

No comments:

Post a Comment