Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تعلل دولت تدبیر و امید در تغییر برخی مدیریتهای باقی مانده از دوران سیاه احمدی نژاد در استان سیستان و بلوچستان


تعلل دولت تدبیر و امید در تغییر برخی مدیریتهای باقی مانده از دوران سیاه احمدی نژاد در استان سیستان و بلوچستان نتیجه ای جز اتلاف وقت و متضرر شدن بیشتر مردم و به هدر رفتن فرصتها در استان ندارد.
امید است که تغییرات لازم در مدیریت بخشهای مختلف هر چه زودتر انجام شوند تا هم ادارات و هم مردم از حالت بلاتکلیفی و سردرگمی خارج شده و تلاشهایت جدید و موثری برای بهبود اوضاع استان توسط مدیران جدید و توانمند آغاز شود.
Gilla ·  · 

No comments:

Post a Comment