Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ویدیو دوم برخورد بد یک معلم روانی غیر بومی با دانش آموزان بلوچ‎

لطفا برای کشف هویت این معلم و یافتنش همکاری کنید.
و هر کس که این معلم را شناخت ابلاغ کند تا گزارشش به مقامات مسئول ارسال شود.
لطفا کوتاهی نکنید.
این دومین ویدیو... از این معلم است که در روزهای اخیر منتشر می شود.
امکان دارد از مشکلات روانی حادی رنج ببرد.
یا با هدف و انگیزه خاصی دست به این اقدام علیه بلوچها می زند.

با تشکر

 

No comments:

Post a Comment