Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

صبح امروز ۲ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند

This morning two prisoners were hanged in the central prison of Zahedan Balochistan

صبح امروز ۲ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند

شنبه ، 27 ارديبهشت 1393 - 17/05/2014

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز حداقل ۲ زندانی در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند .
روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۲ زندانی از بندهای ۲ و ۷ زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.سنین آنها ۳۰ و ۳۴ ساله بود و بیش از ۲ سال در زندان بسر می بردند.
اسامی اعدام شدگان صبح امروز در زندان مرکزی زاهدان به قرار زیر می باشد :

۱ـ ظاهر میربلوچ زهی ۳۰ ساله که ۲ سال در بند ۷ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود. برادر وی به نام داود میر بلوچ زهی سال گذشته اعدام شد.
۲ـ ناصر براهویی ۳۴ ساله که بیش از ۲ سال در بند ۲ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود.عبدالله براهویی برادر این زندانی نیز سال گذشته اعدام شد.
این ۲ زندانی روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل شدند. همزمان با انتقال این ۲ زندانی به سلولهای انفرادی تا صبح روز شنبه تمامی ارتباطات زندان را با بیرون قطع کرده بودند.
افرادی که حکم اعدام این زندانیان را صادر کردند مه گلی رئیس شعبه ۱ وبامری رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام جمعی در زندان مرکزی زاهدان را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق حقوق بشر برای پایان دادن به اعدام در ایران خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۷اردیبهشت ۹۳ برابر با ۱۷ می ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل

No comments:

Post a Comment