Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

سارقان مسلح سراوان سپاهی از آب در آمدند!!


سارقان مسلح سراوان سپاهی از آب در آمدند!!
سارقان مسلح در سراوان پس از آنکه توسط مردم غافلگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، وارد پایگاه سپاه پاسداران در آسپیچ سراوان شدند.
کمپین فعالین بلوچ گزارش داده است "این سارقان مدت ها بود که در حومه سراوان در دهستان اسفندک و بقیه روستاها با ایجاد ناامنی و رعب و وحشت و راهبندانی از مردم محل سرقت و اخاذی می کردند"
پیش از این بسیاری از مردم سپاه پاسداران را متهم میکردند که عامل اصلی سرقتها و نااممنی های بلوچستان است. علاوه بر این تعدادی از پیشوایان بلوچستان از جمله "مولوی محمد یوسف حسین پور" معتقد بودند که سپاه پاسداران با تقسیم سلاح در بین افراد دارای سوء پیشینه بصورت غیر مستقیم در این ناامنی ها شریک است.
یک منبع مطلع در شرح این ماجرا به سایت فعالین گفته است
"چندین مدت بود که هر از چندی دزدها راه را می بستند و مردم را اذیت می کردند از سر ناچاری یک روز تصمیم گرفتیم هر طور مانده باید دزدها را بگیریم و به دست دولت بدیم، روز پنجشنبه بود که کمین کردیم وقتی راهزن ها آمدند آنها را دنبال کردیم ولی فرار کردند در مسیر فرار برای ترساندن ما شلیک می کردند ما هم فاصله را حفظ کردیم و به تعقیب ادامه دادیم تا اینکه سارقان که ۵ نفر سوار یک پژو سیلکس بودند وارد پایگاه بسیج آسپیچ شدند"
گفته میشود مردم در مقابل پایگاه سپاه آسپیچ برای تحویل گرفتن سارقین تجمع کرده اند که پس از ناامیدی از تحویل سارقان با دادستان سراوان تماس گرفته اند که به آنها جوابی نداده است؛ پس از گذشت چند ساعت یک خودروی شاسی بلند متعلق به سپاه پاسداران سارقان را از پایگاه خارج کرده است.
سپاه پاسداران برای آنچه که امنیت پایدار مینامد در میان افرادی که سابقه قتل و سرقت داشته اند سلاح توزیع کرده است. سپاه پاسداران از این افراد برای اهداف مختلف خود از جمله مقابله با مبارزین بلوچ استفاده میکند.
گفته میشود سپاه پاسداران در شهرهای بزرگ ایران از اینگونه افراد شرور برای سرکوب اعتراضات مردم بهره میبرد.

No comments:

Post a Comment