Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

درددل گریه آور یک بلوچ جاسکی پس از تقسیم بخشی از بلوچستان و اضافه شدن به هرمزگان


به زبان بلوچی- بلوچستان چند چند بوگ و مردمانی دل په دردی. تقسیم بلوچستان کنونی به چند استان باعث می شود روزی بیاید و همانند مردم بلوچی که از بلوچستان جدا شده...
YOUTUBE.COM

No comments:

Post a Comment