Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جنایتی دیگر نیروهای پلیس که در دنیا ضامن حفظ جان شهروندان هستند در بلوچستان مثال بارز جنایت در حق شهروندان هستند.جنایتی دیگر
نیروهای پلیس که در دنیا ضامن حفظ جان شهروندان هستند در بلوچستان مثال بارز جنایت در حق شهروندان هستند.
روز گذشته پلیس در چابهار جوان بلوچی را راهی بیمارستان کرد.
جوان بلوچ بنام یونس معروف به“ماشاءالله” شهروند چابهاری با تنه زدن پلیس به موتورش نقش بر زمین شد.بعلت اینکه به ایست پلیس توجهی نکرد ،پس از عبور از ایست خودروی پلیس به تعقیب وی پرداخت و با زدن تنه به موتور سیکلت این جوان وی را راهی بیمارستان کرد.یونس از ترس اینکه موتور ضبط و به پارکینگ منتقل شود بدون توجه به ایست ماموران از ایست و بازرسی رد شده..
با نقش بر زمین شدن این جوان،، پلیس پس از اینکه موفق شده بود بقول خودش این مجرم بزرگ را از پای درآورده به حال خود رها می کند و محل جنایتش را ترک می نماید.پس از ساعتی این جوان زخمی در شب های خلوت ماه رمضان و خیابانهای خالی از مردم توسط مردمی که از نماز برمی گشتند جمع و به بیمارستان منتقل می شود.
شاید عده ای بگویند چرا توجهی به ایست نکرده است.چرایش را از برخوردهای خارج از قانون و سلیقه ای مامورین باید بپرسید.چرا یک شهروند باید از مامورین امنیتی و پلیس احساس بدی داشته باشد :زیرا مامورین در بلوچستان عرصه زندگی و برخورد عادلانه و منصفانه را از یاد برده و به شدید ترین وضع ممکن یک بلوچ را مورد توبیخ تنبه و جریمه قرار می دهند با وجودی که هیچ جرمی مرتکب نشده و سابقه خلافی ندارد.برنامه بلوچ آزاری است و بس.
بله نیروهی انتظامی و امنیتی و پلیس در بلوچستان نیروهایی هستند که برای تکرار و انجام جنایت مستقراند و هدف از استقرار این نیروها در بلوچستان جان به لب کردن مردم بومی است و تنها حافظ غیربومیان و نیروهای خودی می باشند.
نیروهایی که با تشکیل باندهای مافیایی دست به جنایت و راهزنی می زنند و عرصه زندگی را برای مردم بومی تنگ کرده اند .این نیروها عمدتا از زابلی های کولی و دیگر غیر بومیان می باشند .ناگفته نماند که این نیروها برای انجام جنایت در حق بومیان بلوچستان دستشان باز و از مئصونیت قضایی برخوردارند.چنانچه اگر شکواییه ای بر علیه این نیروها از سوی مردم بومی درج گردد و خواهان پیگیری موضوع از نگاه قضایی بپردازند نه تنها سودی نمی بخشد بلکه شاکی مورد تهدید و در بسیاری موراد بازداشت گشته است.
جنایت نیروهای دولتی در بلوچستان از بلوچستان ملکی ناپرسان بوجود آورده است.هیچ ارگان و نهاد قضایی و امنیتی پاسخگوی جنایت نیروهایشان نمی باشند.
چیزی که ارزان ریخته می شود خون بلوچ است.
در این راستا سکوت خود مردم بلوچ بالاخص قشر علما،روشنفکران دردی است که بیشتر از جنایت مردم لمس می کنند.این قشر که تنها تریبون فریاد و عدالت خواهی هستند بسیار منفعلانه عمل کرده و هیچ توجهی به جنایات صورت گرفته در حق ملت ندارند.13_6_2016
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment