Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

فرزندان کشته شده ما معلول سیستم ستم و سرکوب اند نه مجرم


محمود بلوچ‎ har lagt till 15 nya foton.
فرزندان کشته شده ما معلول سیستم ستم و سرکوب اند نه مجرم
به ناآگاهان از مکر و سیاست دشمن
اگر از یک نااگاه از سیاست دشمن بپرسی که چرا مثلا فلان شخص در رابطه با مواد مخدر و‌یا در مسیر گازوییل کشی توسط دولت کشته ویا اعدام گشت؟
فورا این نااگاه به مکر دشمن می گوید اقا مگر نمی دانست که خلاف نباید بکند..
اما اگاه به مکر دشمن می داند که این کشته شده معلول علت هایی است که سالهاست جان بسا بیشماری از افراد ملت من را گرفته است.
مثلا یک حکومت عادل و مردمی برای رفع و‌ریشه کن کردن معضل بیکاری و‌جرایم ،ملتش را سرکوب نمی کند بلکه علت ها را چاره بابی می کند و در می یابد که علت معضلات در جامعه مورد نظر فقر و بیکاری است.لذا در صدد ریشه کن کردن فقر و بیکاری با سرمایه گذاری و‌جذب افراد بیکار خاتمه می دهد .
اما حکومت فعلی بجای ریشه کن کردن فقر و‌بیکاری در بلوچستان عمدا فقر و تبعیض را تزریق می کند و این امر لازمه سرکوب ملت بلوچ در یک فرار قانونی از سیستم قتل عام و سرکوب عریان است.
فقر و تبعیض و بیکاری را به عمد تزریق کرده و برای خشکاندن معضل بیکاری و فقر دست به فقیر کشی می زند و‌ما هرگز به خود اجازه ندادیم که در مورد این جنایت اعتراض کنیم.از نگاه ما قضیه جنایت دشمن بدین معناست که اگر فقیر کشته شود معضل فقر خودبخود از میان برداشته میشود.
حال سی و‌هفت سال است فقیر کشی در بلوچستان صورت می گیرد و‌عمده کشتار دولتی کشتن جوانان و‌افراد بیکار و‌فقیری است که برای بدست اوردن قوت لایموتی دست به شغل های کاذب و‌چنین کارهایی می زنند.کارهای خلاف قانونی که عمدا بر روی گرسنگاه و فقرا برای سرکوب (قانونی )باز شده است.یا به مثالی راهی جز رفتن روی میدان مین نگذاشته است.
بیایید و اگاهانه با قضایا برخورد کنیم.همه در راستای نجات متحدانه و هماهنگ عمل کنیم.ما باید مسیر درست را در پیش گیریم ،اعتراض قانونی،مبارزه و دفاع حق ماست.نگذارید بیش از این نابود شویم.بلوچ و بلوچستان را نجات دهیم ،دفاع کنیم از سرنوشت و سرزمین و ملت و دین خود.این وظیفه فرد فرد ماست.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬
 

No comments:

Post a Comment