Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اشغالگران خیلی لطف کردند اجازه دو واحد اختیاری زبان بلوچی در دانشگاه بلوچستان را داده اند


دفتر برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارائه دو واحد درسی «زبان و ادبیات بلوچی» در دانشگاه سیستان و بلوچستان موافقت کرد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ دکتر بندانی رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان در این زمینه گفته: از وزارت علوم اطلاع دادند كه دو واحد زبان بلوچي مصوب شد و از ترم…
BALOCHDEMOCRATIC.ORG

No comments:

Post a Comment