Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تصاویری از زندگی در منطقه‌ی محروم بشاگرد


Taghato har lagt till 11 nya foton.
تصاویری از زندگی در منطقه‌ی محروم بشاگرد
خبرگزاری "ایسنا" در توضیح خود برای این تصاویر می‌نویسد:
«اینجا بشاگرد است؛ منطقه‌ای دور افتاده در استان هرمزگان به مرکزیت سردشت. روستاهای منتهی به سردشت فاقد جاده آسفالت هستند؛ خانه‌های اکثر روستاییان کپری است و به دلیل بعد مسافت و نبود جاده هموار، امکان حمل مصالح و ساخت خانه به سختی امکان‌پذیر است. مردم بشاگرد مسلمان و شیعه مذهب‌اند. کشاورزی در روستاهای بشاگرد به دلیل خشکسالی از رونق افتاده است و مردم به دلیل ضعف شدید بهداشت و درمان و مصرف آب‌های آلوده با انواع بیماری‌های عفونی و کلیوی دست به گریبانند. آموزش و پرورش در این مناطق بسیار ضعیف است و دانش‌آموزان به دلیل ضعف آموزش، تصویر روشنی از آینده خود ندارند و کمتر دانش‌آموزی وارد مرحله دانشجویی می‌شود. متاسفانه بیشتر دختران تنها تا کلاس ششم امکان ادامه تحصیل دارند. کودکان بیشتر روستاهای بشاگرد به دلیل فقر مالی خانواده دچار سوء‌تغذیه هستند و زنان از آغاز دوره بارداری تا زایمان به دلیل نبود مرکز درمانی دوره سخت و خطرناکی را طی می‌کنند. کودکان و زنان زیادی در روستاهای بشاگرد بی‌سرپرست و فقیرند. کامل شدن جاده نیمه کاره منتهی به روستاهای بشاگرد تا حد زیادی مشکلات روستاییان را بهبود خواهد بخشید.»
تصاویر بیشتر را می‌توانید در لینک زیر ببینید.

No comments:

Post a Comment