Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

و سرانجام مردم فهمیده اند که در باطن شما جه می گذزد


و سرانجام مردم فهمیده اند که در باطن شما جه می گذزد
113 120 visningar
"آیت الله ‫#‏خمینی‬: بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود"
هشداری که بیش از ۳ دهه قبل بنیانگذار انقلاب به مسئولان وقت داده بود٬ اکنون با توجه به شرایط جامعه بیش از پیش شنیدنی است.
متن کامل این سخنان را در ‫#‏سحام‬ بخوانید:
http://sahamnews.org/2015/02/275427/

No comments:

Post a Comment