Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش قیمتها با شیب نرم


اقتصاد مقاومتی یعنی افزایش قیمتها با شیب نرم
زینت میرهاشمی
در آغاز سال 93، حسن روحانی معنای جدیدی از اقتصاد مفاومتی و مدیریت جهادی ارائه داد. ولی فقیه در سخن پراکنی نوروزی خود، سال جدید را «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» تامگذاری کرد. حسن روحانی روز شنبه 9 فروردین در دیدار نوروزی خود با کاربران اش، به تشریح مدیریت جهادی پرداخت. 
حسن روحانی خود و دولتش را در حال «برداشتن آوارهایی» که طی 8 سال گذشته بر اقتصاد ایران فرود آمده توصیف کرد. وی از خراب شدن ساختمانی طی 8 سال گذشته صحبت کرد که نمی توان آن را طی چند ماه درست کرد. البته معمار این ساختمان که وی نامی از او نمی بَرَد، همان ولی فقیه است که حامی احمدی نژاد در اجرایی کردن سیاستهای ویرانگر اقتصادی بود.
حرفهای روحانی در باره خرابی ساختمان اقتصادی طی هشت سال گذشته نشاندهنده شکست سیاست یکدست سازی و تشکیل دولت امنیتی نظامی توسط ولی فقیه است. حسن روحانی به گونه ای از ویرانی طی 8 سال گذشته صحبت می کند که گویا کشور ایران قبل از احمدی نژاد، گل و بلبل بود و حالا هدف وی بازگرداندن وضعیت به آن دوران است. این ساختمان خرابه که وی از آن صحبت می کند، محصول بیش از سه دهه سیاستهای اقتصادی استبداد مذهبی و فساد حکومتی است و تا زمانی که این حکومت پا برجاست بحران اقتصادی ایران حل نخواهد شد. جایگاه نظامی امنیتیها در شریانهای اقتصادی و تنومند شدن سرمایه مالی و اقتصاد شبه دولتی بر خلاف خوش بینیهای روحانی، چشم انداز فقر و تنگدستی بیشتر را به مردم نوید می دهد.
اجرایی کردن مرحله دوم حذف یارانه ها که افزایش قیمتها را با خود همراه خواهد داشت، از جمله حرفهای حسن روحانی است.
در سال 93 مرحله دوم حذف یارانه ها از مواد سوختی و یک سری کالاهای دیگر کلید می خورد. به دنبال اجرایی شدن مرحله دوم قیمت مواد سوختی و بسیاری از کالاهای اساسی افزایش پیدا خواهد کرد. حسن روحانی برای جلوگیری از این شوک، افزایش قیمتها با «شیب نرم» را وعده می دهد. او گفت:«که قیمتها با شیب نرم افزایش پیدا خواهد کرد و تاثیر ناگهانی و شدیدی در زندگی مردم بروز نخواهد کرد». افزایش قیمتها چه با شیب نرم باشد چه با شیب تند، در میزان فقر مردم در و پایین آمدن قدرت خرید مردم فرقی نخواهد داشت. هنگامی که حقوق پایه کارگران و مزدبگیران یک چهارم خط فقر است شیب نرم حسن روحانی وضعیت را بهبود نخواهد بخشید.

No comments:

Post a Comment