Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

احمدي نژاد: طعم گواراي محبت ديني به زندانيان چشانده شود

رئيس جمهوري ايران در نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواستار آزادي سريع شماري از كساني شد كه به گفته وي "ناآگاهانه" در اعتراضات پس از انتخابات شركت كرده بودند.

محمود احمدي نژاد در نامه اي به آيت الله محمود هاشمي شاهرودي خواستار آزادي شهرونداني شد كه به گفته وي به "تحريك برخي افراد و جريانات سياسي" در "حوادث" پس از انتخابات شركت كرده بودند

او از رئيس قوه قضاييه خواست اين افراد به خصوص با نزديك شدن ماه شعبان آزاد شوند.

در نامه آقاي احمدي نژاد آمده است: "همانگونه كه مستحضريد در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري كه براساس دعوت و تحريك برخي افراد و جريانات سياسي داخلي و با حمايت تبليغاتي دشمان خارجي روي داد، عده اي از شهروندان نيز بازداشت شدند."

او افزود: "نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار مي رود ضمن تسريع در رسيدگي همه جانبه به وضعيت كليه متهمين و تعيين تكليف آنان، دستور فرماييد با اعمال حداكثر رافت اسلامي نسبت به آن دسته از شهروندان كه ناآگاهانه در اين مسير قرار گرفتند، طعم گواراي محبت ديني و ملي را به آنها چشانده و در روزهاي شادي و سرور ملت در اعياد شعبانيه و به ويژه در آستانه ميلاد پرخير و بركت كانون مهر و عطوفت جهان حضرت مهدي، دلهاي نگران بستگان و دوستان آنان را آرامش بخشيده و كام خانواده هاي محترمشان را با آزادي آنان شيرين سازند."

More --->

No comments:

Post a Comment