Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اطلاعیه جدید جنبش در مورد شایعه ترور رهبر جنبش


به نام خدا
بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله خبر منتشر شده در روزنامه های پاکستان مبنی بر ترور رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ و هشت تن از همرزمانش با سم را تکذیب نموده و انتشار این گونه اخبار را جزئی از سیاستهای منافقانه و شیطانی رژیم ولایت فقیه می داند.جنبش اعلام می دارد که رهبر جنبش زنده و سلامت هستند ودر عافیت کامل همراه با همرزمان دلاور در کوههای بلوچستان می باشند و دشمن را توان نزدیکی به پایگاه رهبر جنبش نیست و رژیم به علت شکستهای مکرر در توطئه های شیطانی می خواهد بدین طریق پرده بر رسوائیهای وزارت اطلاعات بگذارد.وزارت اطلاعات خود را بیچاره می بیند و تمامی افرادی را که پول داده بود تا برای ترور فرماندهان و رهبر جنبش برنامه ریزی نمایند تسلیم جنبش شدند و حتی پولهای وزارت اطلاعات را به جنبش اهدا کردند تا جائیکه سران وزارت اطلاعات و سپاه در جلسه ای با فرماندهان محلی بسیج و سرداران این موضوع را مطرح نموده و شکوه کردند و از آنان تقاضای کمک کردند.از سوئی جنبش توانسته به درون وزارت اطلاعات نفوذ کرده و از اطلاعات مهم و برنامه های مختلف وزارت اطلاعات آگاه شود و وزارت اطلاعات از قدرت شاخه اطلاعاتی جنبش به وحشت افتاده است و چندین بار در این جنگ اطلاعاتی شکست فاحش خورده است و اطلاعات مهمش بدست مبارزان افتاده اند که الان با منتشر کردن چنین اخبار احمقانه ای قصد دارد شکست مفتضحانه اش را مخفی نماید و ابراز قدرت نماید.از سوئی رژیم با استخدام برخی خبرنگاران مزدور در پاکستان و ارائه پروژه به آنان به دروغ پراکنی علیه جنبش پرداخته است ،چند روز پیش یک خبرنگار از این دست با واشنگتون تایمز گفتگو کرده و به دروغپراکنی پرداخته بود و تمامی اتهامات رژیم ولایت فقیه علیه جنبش را به صورتی دیگر واز طرف خود بیان کرده بود تا مخاطبان غربی را متقاعد به نظریات خود نماید و در حقیقت رژیم ولایت فقیه این افراد را استخدام کرده است و با پرداخت پول از آنان خواسته علیه جنبش مقاومت جندالله به تبلیغ بپردازند.خبر ترور رهبر جنبش با سم هم از این دسته اخبار است و از سوی همین خبرنگاران مزدور رژیم ولایت فقیه پخش شده است که بدین طریق مردم بلوچ در پاکستان که از جنایات رژیم ایران خشمگین شده اند و با مبارزان احساس همدردی می کنند را مایوس نمایند اما این دروغهای پست نمی تواند تاثیری بر مردم بگذارد و مردم به حقیقت چنین دروغهائی آگاه هستند و بهتر است اطلاعاتی های نادان به روشهای دیگری برای پوشیدن شکستشان متوسل شوند چون به اندازه ای در این مورد دروغ گفته اند که دیگر هیچ کس باور نمی کند و تبدیل به چوپان دروغگو شده اند.
جنبش مقاومت مردمی (جندالله)

No comments:

Post a Comment