Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

سرزمین وملتمان از هر ناحیه و نگاه تحت ستم ملی و مذهبی و تغییر بروکراسی منطقه ای است .

و این امر نیازمند تلاش همه فرزندان بلوچستان است تا به سهم خود در راستای دفع ستم و بیداری ملت و نجات سرزمین مان تلاش کنند.
برای نجات سرزمین و ملتمان نیاز به همه دست ها داریم و تلاش برای نجات منحصر و مختصر و تنها وظیفه افرادی خاص نیست.ستم زمانی از بین خواهد رفت و امنیت و امید بازخواهد گشت که همه برای رهایی تلاش کنیم.
همه ما به نوعی شاهد انواع و اقسام ظلم و بربریت و جنایت هستیم .
تنها عده ای معدود در جهت رفع این ستم از دو بعد نظامی و تلاش مدنی جهت اگاهی بخشی دارند تلاش می کنند و این کافی نیست.
اگرشما عزیزان احساس و وظیفه همکاری جهت رفع این مظالم را بدوش نکشید قطعا دیگران هم نخواهند کشید.انهایی که ظلم را در ابعاد و مقیاس های مختلف زندگی می بیند وقتی کاری برای نجات انجام ندهند چگونه انتظار داشته باشیم انهایی که کمتر از ما می بینند و می دانند و یا راه فعالیتی برایشان وجود ندارد کاری کنند؟
تشعشات ظلم و جنایت در بلوچستان بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت بصورت عام و تغییر بروکراسی منطقه ای بلوچستان بگونه ای بزرگ و ویرانگر است که از دید و نظر هیچ انسانی پنهان نمانده است.بگونه ای که در بلوچستان افراد زیر دوازده سال نیز به این مسئله واقف اند .
انچه از ظلم وجنایت که در بلوچستان صورت گرفته است می توان گفت در هیچ تاریخی برعلیه هیچ ملتی صورت نگرفته است.
ستم در بعد ملی ،ستم در بعد مذهبی ،اجتماعی ،تغییرات اقلیمی و تجزیه دیگر نیاز به مثال و موشکافی ندارد.
جوانان،علما،روشنفکران،اندیشمندان،دانشجویان و بازاریان و بیکاران باید در جهت هماهنگی و آگاهی بخشی بین آحاد مردم جامعه کوشش کنند.کوششی که در حال حاضر بوده و هست ناچیز و بمثال قطره ای است.
بیاییم صادقانه بپذیریم که ما هیچ تلاشی ،هیچ دلسوزی،هیچ اعتراضی،هیچگونه حرکت و همتی تاکنون نکرده ایم.
ملتمان در حال قتل عام به شیوه های مختلف ،در حال طرد و تحقیر به شیوه های مختلف،در حال فقر و زجر به شیوه های مختلف،در حال تغییرات اقلیمی با کوچاندن و طرد کردن مردم بلوچ از مناطق و شهرهایشان به نفع غیربومیان و جایگزینی انان ،تصاحب زمین های مردم به نفع دولت و غیربومیان ،اماج بیماریها و درکنارش قتل عام بیماران با روش های مختلف،بیسوادی و محرومیت و عدم آگاهی رنج می برد.اگر ما و شما کاری نکنیم دست به قلم و تریبون نبریم و یا دست به سلاح و شمشیر نبریم چه کسی ما را نجات خواهد داد .
چه کسی به دادمان خواهد رسید.
چه کسی مسیر نجات را پیش پایمان خواهد گذاشت و ما را راهنمایی خواهد کرد.
به خود اییم و از هم اکنون مشغول به فعالیت و اگاهی بخشی گردیم.
بلوچ و بلوچستان وسنی من و تو و او هستیم بیاییم همراه هم ما باشیم و برای نجات تلاش کنیم.
تنها چیزی که بخاطر باید داشته باشیم این است که این نظام خیرخواه ما نبوده و نخواهد بود.بیاییم خیرخواهان را از تنگ نظران و دشمنان حقاد و کینه توز و مکار تشخیص دهیم.
بیاییم ملتمان را نجات دهیم سرزمینمان را حفظ کنیم و اینده مان را خودمان بسازیم .
ما می توانیم در همین جغرافیا یک زندگی در امنیت و شاد داشته باشیم بدون دخالت حکومت مرکزی در امورریز و درشت مان ،اما باید بپاخیزیم .شعار ما رفع ستم حکومت مرکزی و رسیدن به یک حکومت محلی در بلوچستان باشد.
دستان یاریگرمان در انتظار شماست.شما قطره های طوفانی هستید که باد مخالف در هم کوبید قدرت و اقتدار و عزتتان را .حال باری دیگر باید بازسازی و تلاش کنیم .باید تلاش کنیم تا به حقوق انسانی خود در سرزمینمان برسیم.
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment