Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تجاوز و قتل دختران در زاهدان توسط ماموران رژیم

یدن لباس "ماموران یک ارگان" به دختران در زاهدان تجاوز می کردند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ این خبرگزاری اشاره کرده که این موضوع چند ماه است که در دست بررسی قرار دارد. این سایت افزوده که آبان ماه سال گذشته اولین قربانی در یکی از پارک های منطقه گوربند زاهدان طعمه تعدادی پسر شیطان صفت !!!! عنوان مامور یک ارگان دختران بی پناه را به مناطق خلوت کشانده و پس از تعرض و آزار و اذیت به قتل می رسانند. این گزارش اما ذکر نکرده که این افراد خود را به شکل ماموران چه ارگانی در می آورده اند!! و سلاح و لباس ارگانها چطور به دست آنها رسیده .
بنابر این گزارش تعدادی از این افراد دستگیر شده اند اما تلاش پلیس برای دستگیری سایر مرتبطین به این پرونده ادامه دارد. این سایت خبری همچنین دستکم از کشف 9 جسد از دختران که هویت آنها و بومی و غیر بومی بودن آنها مشخص نشده یاد کرده که همچنان تحقیقات در این زمینه برای کشف بقیه قربانیان ادامه دارد.عدالت نیوز

No comments:

Post a Comment