Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بدورد ای پاکان بی بدیل که در سایه سکوت و ذلت پذیری ما با دنیا وداع می کنید

بدورد ای پاکان بی بدیل که در سایه سکوت و ذلت پذیری ما با دنیا وداع می کنید
شب گذشته چهارشنبه 18 شهریور عابد برفروشان فرزند لال بخش 27 ساله در تیراندازی و شلیک مستقیم ماموران یگان مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در نزدیکی منطقه پیگل خاش، با اصابت گلوله به قلبش کشته شد.
عابد و پدرش با خودرو شخصی خود از زاهدان به سمت خاش در حرکت بودند که ناگهان تیر به عابد اصابت کرده و درجا کشته شده است.
برادرش می گوید : ما پیگیر ماجرا شدیم مشخص شده که ماموران یگان مواد مخدر خاش تیر اندازی کرده اند اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند.
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
اما گفته اند که اشتباه شده و به دنبال فرد دیگری بودند
تکرار و تکرار اشتباه اصلا عمدی برای قتل عام بلوچها وجود ندارد،اگر کسی را کشتیم از روی تفنن و اشتباه است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟شما هم باور کنید و بی خیال
فقط از 16 تا 19 شهریور 12 تن از فرزندان بلوچ بدست نیروهای جنایتکار کشته شدند؟! آیا رقم پایینی است برای سه روز؟

No comments:

Post a Comment