Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اینجا بلوچستان است


ملک محمد شهدادزهی جدگال‎ har lagt till 4 nya foton.
زی یکی از راه هایی است که می تواند نظام مدارس محروم را بهبود ببخشد, می تواند در راستای مدارسی که غیر مقاوم هستند فعالیت بهینه داشته باشد اما شرق ِ آباد معتقد است تنها با کمک خیرین و نیکوکاران و ساخت چند مدرسه در سال در یک استان نمی شود به جایگاه قابل قبولی رسید و نظام مدارس محروم را دچار دگرگونی کرد
این گروه معتقد است با استفاده از کمک های خرد و کلان می شود در سایه ی طرح هایی که بنا به نیاز سنجی تعریف شده اند حداقل امکانات رفاهی آموزشی را به تعداد مشخصی از مدارس محروم رساند،
مزیت آن این است که همگان می توانند نقشی موثر هرچند کم و کوتاه داشته باشند اما اثر انگشتشان روی این کار کیفی بیاید، می گویم کیفی چون پایدار است، همانند کمک هایی از قبیل تامین نوشت افزار ( که البته این هم خوب و لازم است) نیست که گذرا و در دوره یی خاص باشد، یا برای آینده ماندگار نباشد.
آرزو و امیدمان این است که "دست در دست هم نهیم به مهر تا میهن خویش کنیم آباد" و امید داریم که با تکاپو و همتی همگانی راه تحصیل تسهیل گردد و مدارسی شایسته ی این مردمان داشته باشیم.
صفحه فیسبوک گروه شرق آباد
https://www.facebook.com/ShargheAbad

No comments:

Post a Comment