Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بیانیه حزب مردم بلوچستان: بلوچ ماندگار است و بلوچستان برای هميشه خواهد ماند


«تصور ما در سنتو همیشه این بود که بلوچ‌ها در فرصتی سعی خواهند کرد با کمک شوروی دولت مستقل خود را ایجاد کنند. بنابراین تلاش ما این بود که تا حد ممکن آنها را از نظر...
OSTOMAAN.ORG

No comments:

Post a Comment