Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

داستان یک زن ایزدی؛ 'داعش' چه بر سر او آورد؟


وقتی گروه موسوم به دولت اسلامی به سنجار و روستاهایی که کردهای ایزدی ساکن آن هستند حمله کرد خبرهای زیادی منتشر شد درباره اینکه شبه نظامیان زنان جوان را با...
WWW.BBC.CO.UK

No comments:

Post a Comment