Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

باز هم بلوچستان و زلزله 7.7 دهم ریشتری....


Saeid Malekzadeh har lagt till 3 nya foton.
باز هم بلوچستان و زلزله 7.7 دهم ریشتری....
منابع خبری بلوچستان پاکستان از وقوع زلزله ای به قدرت 7.7 ریشتر در شهر آواران در بلوچستان پاکستان خبر دادند. هنوز هیچ خبری از خرابی های احتمالی گزارش نشده است....
شهرستان آواران (به اردو: ضلع آواران) نام شهرستانی است در جنوب استان بلوچستان پاکستان.
این شهرستان سه بخش (به اردو: تحصیل) دارد به نام‌های:
بخش جهلجاو
بخش آواران
بخش ماشکی
این شهرستان ۲۱۶ روستا دارد. قبیله‌های ساکن در این استان عبارتند از رند، بزنجو، میروانی و منگل

No comments:

Post a Comment