Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

برخوردهای نامناسب نیروی انتظامی با مردم حتی اعتراض نمایندگان مردم در مجلس و شوراهای شهر را هم در آورده است.


برخوردهای نامناسب نیروی انتظامی با مردم حتی اعتراض نمایندگان مردم در مجلس و شوراهای شهر را هم در آورده است. یعقوب جدگال در جلسه شورای اداری استان از برخوردهای نامناسب و خشن نیروی انتظامی با مردم انتقاد کرد و خواستار اصلاح آن شد.
برخی اعضای شورای اسلامی شهر ایرانشهر نیز در دیدار با فرماندار ایرانشهر از برخوردهای نیروی انتظامی با مردم انتقاد کردند و فرماندار نیز قول پیگیری موضوع را داده است.
به نظر می رسد با اتفاقات هفته های اخیر و ادامه برخوردهای نامناسب نیروی انتظامی با مردم این دستگاه باید در برخی روشهای خود برای حفظ و تامین امنیت تجدیدنظر کرده و اصلاحاتی را در ساختار نیروهایش و آموزش و تربیت آنها و شیوه تعاملشان با مردم بوجود آورد، هر چند این برخوردها و اتفاقات اخیر به همه پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی تعمیم داده نمی شود اما گاهی برخورد بد و نامناسب عده ای معدود نیز به حیثیت و جایگاه یک نهاد ضربه می زند.

No comments:

Post a Comment