Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تکرار تخلفات پایان ناپذیر برخی عوامل نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان و برخوردهای غیرقانونی و خشن با مردم مانند آنچه در هفته های گذشته اتفاق افتاد و ضرب و شتم یک شهروند چابهاری که واکنش مردم را برانگیخت،


تخدام شهروندان بلوچ برای ایجاد تعادل و مشارکت در برقراری امنیت است که با وجود شعارها و وعده های فراوان هنوز بطور کامل تحقق نیافته است. آگاهی دادن به مردم درباره حق و حقوق آنان در مواجهه با نیروهای دولتی نیز راه دیگری برای جلوگیری از تخلفات نیروهای انتظامی است. ضمن اینکه عملکرد این معدود افراد متخلف و قانون شکن را به همه افراد زحمتکش این تشکیلات تعمیم نمی دهیم و از پیگیری مسئولان مربوطه نیز تشکر می کنیم اما عدم اطلاع رسانی شفاف و عدم برخورد قاطع در برخورد با این متخلفان موجب تکرار قانون شکنی های برخی از اعضای آن شده و تبعات جبران ناپذیری را از جمله آسیب دیدن جدی اعتماد مردم به نظام و این دستگاه حافظ نظم و امنیت در پی خواهد داشت.


GillaGilla ·  · 
 • Human Look
  محمودجان وضعیت بدتر از این ھا است . مردم دیگہ از مسئولین نا امید شدہ اند ،یکی از دلایلی کہ ما شاھد بلند شدن مردم در شھر آرامی مثل چابھار ھستیم عملکرد توھین آمیز نیروی انتظامی نسبت مردم بدبخت بلوچ است. بلوچ ھا مردمانی صلح دوست ھستند اما در مقابل توھین ھای نا روا خاموش نمی نشینند. جناب استاندار محترم بعنوان مثال مسئول دفتر فرماندار کہ سالھاست این پست را یدک میکشد بدترین توھین ھا را نسبت ارباب رجوع مرتکب می شود. خیلی از مسئولین ادارجات دیگر ھم ھمین برخورد را دارند . این نشان از ضعف جناب عالی است . نمیدانم خدا عاقبت ھمہ مان را بخیر کند. کاری نکنید مردم بلوچ احساس کنند بر خورد ھای توھین آمیز بہ این خاطر صورت می گیرند کہ بلوچ ھا اصلن ایرانی نیستند و شما فقط خاکشان را لازم دارید نہ خودشان را .
  4 tim · Har redigerats · Gilla · 1
 • Farshid Faryaabi
  در سوئد افسرپليس به دليل نگفتن كلمه "ايست" و دويدن به دنبال فرد مضنون و بازداشت او محكوم مى شود! البت تمام رويداد با دوربين روى سينه ى افسر پليس ضبط شده و جوان توهين هاى زيادى ميكند تا جايى كه از افسر پليس يونيفرم پوش و مسلح كه با ماشين پليس به صحنه رس...Visa mer
  2 tim · Gilla · 2
 • Hamid Narouei
  متاسفانه برخوردبامردم درشهرستان چابهار بسیارتوهین امیزه همیشه نگاه به مردم مثل نگاه به قاتل درصحنه قتل است

No comments:

Post a Comment