Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آغاز بیداری مردم بلوچستان و زنگ خطر برای مولانا عبدالحمید و استاندار بلوچستان - nabi Dehghan- baloch Naghad

چرا امروز صبح فقط حدود ۶ هزار نفر (عمدتا بلوچ) از جمعیت ۸۰۰ هزار نفری منطقه زاهدان و خاش و اطراف (یعنی کمتر از ۱%) در میدان گاز زاهدان به استقبال حسن روحانی رفتند؟ البته زابلی ها کاملا بایکوت کرده بودند. اما چرا علیرغم دعوت مولانا عبدالحمید و کیک و ساندیس حکومتی و صدها اتوبوس اجاره ای، فقط ۶ هزار نفر به استقبال روحانی آمدند؟
چرا فقط نماینده های بلوچ استان در فرودگاه برای استقبال حاضر شدند؟ چرا روحانی دو ساعت قبل از موعد مقرر زاهدان را با اوقات تلخی ترک کرد؟
سوال بسیار مهم: چرا مردم از روحانی


 استقبال نکردند؟
 آیا این آغاز جدیدی است در بیداری مردم بلوچستان (اعم از شیعه و سنی؟) که از نمایش های تکراری و گفتاردرمانی خسته شده اند؟


Video
https://www.facebook.com/100011594320603/videos/330424440687364/

No comments:

Post a Comment