Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

۲۷مارچ یوم سیاه


۲۷مارچ یوم سیاه
به هر هندا گریبی هاک دهنزیت 
منی دل پچیا گون هون شنزیت
۶۹ سال قبل از امروز مرحله دیگر از رنج و مصیبت ملت بلوچ آغازشد ، اردوی پاکستان تحت رهبری مستشاران نظامی استعمار کهن بریتانیا بر بلوچستان حمله نموده وآن را اشغال کرد .
 انگلیس بحیث خالق پاکستان خود را متعهد میدانست که باید در درون غلاف پاکستان مواد غذای کافی برای بقای آن ذخیره نماید ، بلوچستان بمثابه یکی از غنی ترین کشورهای آسیای میانه بحیث تمویل کننده و تغذیه کننده پاکستان انتخاب شد زیرا انگلیسها میدانستند که اینکشور به ارزش بیش از یک تریلیون دالرمعادن طلا ، مس ، آهن ، نفت ، گاز ، سنگ رخام ، کرومایت ، بیرایت ، سلفر وغیره دارد و میتواند برای مدت طولانی بحیث منبع تغذیه پنجاب استفاده شود و علاوه برآن بلوچستان دارای ساحل با اهمیت یست که برای حمل و نقل بین المللی به تناسب تنگی هرمز ارزش دارد .
 بعد از اشغال بلوچستان توسط پاکستان مقاومت و مبارزه با چوچه استعمار کهن آغاز شد ، نخستین نبرد با استعمار را شهزاده عبدالکریم ولیعهد بلوچستان رهبری کرد ، گوریلاهای بلوچ ازکوه های بلوچستان به نبرد با اشغالگران پرداختند ، پاکستان از سران قبایل و سرداران بحیث وسیله فشار بر شهزاده استفاده کرد ، رهبری پاکستان یادداشت در قران پاک نوشت و تعهد کرد که پروبلم بلوچستان را از طریق گفتگو حل نماید ، اما زمانیکه مجاهدان بلوچ از کوه ها پائین شدند در نزدیکی قلات در منطقه هریوی بر آنها حمله نموده ، تعداد زیاداز سرمچاران رابه شهادت رسانده و عده از رهبران را دستگیر و زندانی ساخته وبعدا اعدام نمود .
 ازهمین تاریخ غارت بلوچستان بطور بیرحمانه آغاز گردید بدون اینکه حداقل توجه برای فراهم آوری تسهیلات لازم آموزشی ، خدمات صحی ، آب آشامیدنی و غیره برای اهالی فراهم شود ، هنوزهم بلوچها ازدندآبهای ذخیره شده باران یکجا با مواشی خویش استفاده مینمایند ، گاز بلوچستان در منازل و کارخانه های سند ، پنجاب و خیبرپختونخواه استفاده میشود ولی بلوچها از منابع بدوی برای رفع ضروریات خویش بهره میگیرند ، بندر گوادر خلاف خواست بلوچ با امپریالیسم زرد معامله شد .
از تاریخ ۲۷مارچ ۱۹۴۸۸بدینسو همه ساله روز اشغال بلوچستان بحیث روز سیاه از سوی بلوچها تقبیح میگردد ، جنبش آزادیبخش بلوچستان هیچگاه تضعیف نشد بل از بدوی اشغال دروجود کریمخان ، میرنوروزخان زرکزی شروع وادامه فعالیتهای رزمی گوریلای آغاز و تداوم یافت .
 در نتیجه فعالیتهای قهرمانانه بلوچها ، ون یونت جنرال ایوب خان درهم شکست ، انتخابات سازماندهی شد و حزب عوامی ملی باور مردم را بدست آورد و حکومت خویش را در بلوچستان تشکیل داد ولی عمرش خیلی کوتاه بود ، بنا برتقاضای شاه ایران ذوالفقار علی بوتو حکومت نیپ را منحل و زعمای آنرا روانه سلولهای زندان نمود ، باردیگر مبارزات مسلحانه ضد پاکستان اوج گرفت و ۵۵هزارگوریلای بلوچ در برابر ۸۸هزار اردوی تا دندان مسلح پاکستان قرار گرفت ، درین صف آرای اردو استعمار درآستانه شکست قرارداشت که گارد کوماندویی ایران و هلیکوپترهای کوبرا و طیارات جنگی نوع میراژوفانتوم وارد عمل شد و سرمچاران ناگزیر به عقب نشینی گردیدند .
 در فاز بعدی نبرد با استعمارگران در دوران جنرال ضیا بیش از هشت هزار بلوچ به شهادت رسید و در مرحله کنونی که از سال ۲۰۰۵ آغاز شد ، پاکستان سیاست اختطاف و انکار را در پیش گرفت ، مبارزان و مخالفان را در روز روشن گرفتار ودر شکنجه گاه ها مورد آزار واذیت قرار داده و جنازهای مسخ شده را در دشتها و کنار جاده ها می افگنند ، هم اکنون بیش از سی و پنج هزار بلوچ مفقودالاثراند ، پنجابیها بیرحمانه مردمرا میکشند ، خانه ها را به آتش میکشانند ، زنهارا اسیر میکنند و نسل کشی بلوچها کماکان ادامه دارد .
 و اما اکنون خوشبختانه در نتیجه مبارزات قهرمانانه سرمچاران پرافتخار و ایفای نقش عالی سیاسیون و رهبران خردمندبلوچ ، جنبش آزادخواهی بلوچ از حمایت روز افزون جامعه دموکرات جهانی ، سازمانهای مدافع حقوق بشر و اعضای پارلمان کشورهای پیشرفته برخوردار گردیده است و زعمای بلوچ هم درک کرده اند که فقط مشت واحد میتواند دندانهای استعمارپنجاب را بشکناند از همینرو ، هرروز باهم نزدیکتر میشوند و در بسی موارد مشترکا عمل میکنند که مایه سرفرازی ملت بلوچ است ، هر روز این باور قوی تر میشود که بزودی بلوچ حاکم بر سرنوشت خویش خواهد شد .No comments:

Post a Comment