Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ملت بلوچ درمقابل طرح خائنانه توسعه سواحل بلوچستان و اسکان پنج میلیون غیربومی خواهد ایستاد


محمود بلوچ
ملت بلوچ درمقابل طرح خائنانه توسعه سواحل بلوچستان و اسکان پنج میلیون غیربومی خواهد ایستاد
بلوچستان سرزمینی وسیع و استراتژیک و تاریخی میباشد سرزمین تاریخی بلوچستان بعلت سکونت ملت بلوچ بلوچستان نامیده میشود که جغرافیا آن توسط استعمار انگلیس تکه تکه و محصور در سه کشور ایران و پاکستان و افغانستان گردید.
 بلوچستان در محدوده کشور ایران شامل استان سیستان و بلوچستان فعلی قسمت های شرقی استان هرمزگان و قسمت های جنوبی استان کرمان و خراسان جنوبی میباشد که در زمان پهلوی ها به بهانه وسعت جغرافیایی زیاد آن از سرزمین مادری جدا و تکه های از آن به استان کرمان و خراسان و استان جدید هرمزگان داده شد.
که این مناطق جزو مناطق کم توسعه یافته و بسیار فقیر کشور میباشد
 با پیروزی انقلاب اسلامی روزنه ای از امید در بین مردم بلوچ ظاهر گردید تا به حق و حقوقی که در زمان پهلوی از آن محروم بودند در سایه انقلاب اسلامی به این حق و حقوق در سرزمین خودشان برسند
 اما متاسفانه بعد نزدیک به چهل سال منطقه بلوچستان جزو کم توسعه یافته ترین مناطق کشور میباشد که فاقد زیرساخت اولیه است فقر و بیکاری در این استان تشدید است و طبق آمار کشوری بیکاری در بلوچستان بالای هفتاد درصد است.از این رو مردم بلوچ در جستجوی
کار ناچار به کشورهای عربی ،حوزه خلیج،و استان های بوشهر و هرمزگان رفته و در بدترین شرایط سخت ترین کارها را میکنند در حالیکه بلوچستان یکی از غنی ترین مناطق از لحاظ منابع زیرزمینی و از جغرافیای بسیار استراتژیکی در سطح جهان برخوردار است.
مردم بلوچ اهلسنت و دارای نژاد و فرهنگی مستقل بخودشان هستند و این علت اصلی فقر و تبعیض بلوچ طی این  چهل سال از حکومت جمهوری اسلامی در بلوچستان است، شعارها و طرح های پوچ اقتصادی اندکی که در طی این سالها در بلوچستان اجرا شده هیچ رونقی در زندگی بلوچ ایجاد نکرده چونکه بعلت تبعیضی که جمهوری اسلامی علیه بلوچ بعلت اهلسنت و بلوچ بودن ایجاد کرده عملا بلوچ از فواید این طرح ها بی بهره و کنار زده شده و غیربومیان را که هیچ سنخیتی از لحاظ فرهنگی و مذهبی و نژادی ندارند وارد منطقه کرده تا تمام این فواید و شغلها را در اختیار بگیرند.
طوریکه از زاهدان تا چابهار بلوچ کنار زده شده و اکثر ادارات و ارگانها دست غیربومیان است .
 یکی از طرح های که جدیدا از سوی دولتمردان در بوق و کرنا شده طرح توسعه سواحل مکران است که این طرح اگر با مدیریت مناسب نهایی شود میتواند اقتصاد کل منطقه را زیر و رو کرده
حتی فواید آن به کشورهای مانند هند و کشورای محصور در خشکی منطقه مانند افغانستان و تاجیکستان ازبکستان برسد
در اولین اقدام این طرح واگذاری و پیمانکاری و تجهیز زیرساخت بندر چابهار به کشور هند بود.
از دیگر برنامه های که به بهانه طرح توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده ورود و اسکان پنج میلیون غیربومیدرسواحل بلوچستان از چابهار تا هرمزگان می باشد که در خط ساحلی هر دو استان بلوچهای فقیر و بیکارو مورد تبعیض قرار دارند.
دو و نیم میلیون نفر غیربومی به حوزه سواحل چابهار با طرح سواحل مکران میباشد که باعث نگرانی شدید مردم بومی منطقه شده است.
چرا که منطقه بلوچستان و قسمتهای حوزه سواحل مکران در استان هرمزگان همانطور که گفته شد نرخ بیکاری در این مناطق بالای هفتاد درصد است.
حال که این مناطق از بیکاری و فقر شدید رنج میبرند چه دلیلی برای مهاجرت پنج میلیون غیربومی به این مناطق میباشد؟؟
 در شاخص توسعه منطقه ای مانند بلوچستان و طرح توسعه سواحل مکران جمعیتی که در این مناطق ساکن هستند جمعیت کاملا متناسبی از نظر تعداد میباشند و همچنین از نرخ سواد مساعدی برخوردارند.
طوریکه در شهر های مانند نیکشهر و قصرقند و سراوان و خاش و ایرانشهر که جزو حوزه شرقی طرح توسعه سواحل مکران قرار میگیرند نرخ سواد در شرایط مناسبی قرار دارد حال با توجه به جمعیت بومی مناسب از نظر سواد و نیروی انسانی بیکار دلیل ورود دو و نیم میلیون نفر به این منطقه چیست .
آیا دلیلی غیر از تغییر بافت جمعیت نژادی و مذهبی آن و فواید توسعه سواحل مکران برای این دو و نیم میلیون غیر بومی وجود دارد؟
بی اعتمادی دولتمردان به مردم بومی منطقه بلوچستان و گسیل دو و نیم میلیون نفر غیربومی به این منطقه صدمات جبران ناپذیری برای بلوچستان در پی خواهد داشت که برخی از صدمات عبارتند از به حاشیه راندن مردم بومی منطقه و تشدید فقر بیشتر برای بومیان و ما نمونه های زیادی برای این دلایلی که گفتم داریم از جمله شهر زاهدان و چابهار و دیگر شهرا بلوچستان طوریکه ادارات و ارگانهای این شهر در دست غیربومیان است که هم ادارات و ارگانها را در دست گرفته هم باعث تغییر بافت جمعیت این شهرا شدن که در زاهدان از شدت بیشتری برخوردار است
.همین تبعیض های که از سوی دولتمردان علیه  بلوچ در نظر گرفته شده باعث نارضایتی مردم بلوچ شده که برای رفع این تبعیض ها دست به اعتراضات مدنی زده و حتی عده ای به اجبار اسلحه در دست گرفته و خواستار گرفتن حق قانونی خود در منطقه خودشان شده اند .
حال اگر این دو و نیم میلیون نفر وارد منطقه شوند ما شاهد شدت موج فقر و تبعیض بر علیه بومیان شده و  ناامنی ها شدت خواهد یافت . این غیربومیان باعث تشدید فقر و بیکاری و تغییر بیوگرافی منطقه و بافت جمعیتی ،بومی و مذهبی گشته و ملت بلوچ با تمام وجود در مقابل این طرح خواهد ایستاد.
عدالت نیوز مطلب ارسالی از :بانلی بلوچ

No comments:

Post a Comment