Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جان زندانی سیاسی هموطن بلوچ در معرض خطر جدی قرار دارد


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» وضعیت زندانی سیاسی هموطن بلوچ در زندان مرکزی زابل حاد و جان وی در معرض خطرجدی قرار دارد...
BALOCHDEMOCRATIC.ORG

No comments:

Post a Comment