Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

یه اهنگ قدیمی و بسیار زیبا از زنده یاد پیربخش زنگشاهی ( صاحبداد ) استاد رفتی و ما با خاطراتت زنده ایم روحت شاد یادت گرامی


یه اهنگ قدیمی و بسیار زیبا از زنده یاد پیربخش زنگشاهی ( صاحبداد )
استاد رفتی و ما با خاطراتت زنده ایم روحت شاد یادت گرامی

No comments:

Post a Comment