Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ابزاری که در بلوچستان قدرت کارایی اش را گرفتند قلم بود!!

ابزاری که در بلوچستان قدرت کارایی اش را گرفتند قلم بود!!
ابزاری که دوران نقاهت را در بلوچستان از همان دهه اول انقلاب می گذراند بعلت تحریم قلم است.
قلم نقد و اعتراض در بلوچستان از دهه اول انقلاب تحریم شد و روشنفکران و منتقدین ترور و یا با ممنوعیت روبرو گشتند ودر نتیجه میدان بلوچستان خالی از منتقدین و تحلیل گران و روشنفکرانی شد که در راستای تغییر سیاستها و ایجاد راهکارهای مناسب جهت برون رفت از تبعیض و ظلم و اتهامات خود ساخته قلم فرسایی کنند و جامعه را بسوی روشنگری و اشنایی با حقوق از دست رفته و سلب شده شان روبرو گردانند.
در نتیجه بلوچستان با سانسور و سرکوب شدید خبری و محروم از پیشرفت و تحت ستم و سرکوب باقی ماند و تنها قلمی را پذیرفتند که به نفع حاکمیت ظلم و تخدیر اذهان ملتش ساییده شود.یعنی از صاحب قلم در نبود قلم ناقد استفاده ابزاری جهت تثبیت قدرت،موقعیت و وارونه جلوه دادن حقایق از ظلم و ستم و تبعیض و جنایاتی که روا داشتند سوء استفاده کردند.به نوعی ظلم را با خودی توجیح می کردند و مردم را به سراب شعار و بازی با شعورشان همیشه میخکوب کردند تا جایی که توانستند اذهان نسل دهه دوم را با آموزه های قلم خائن پرورش دهند و خالی از هویت و درک واقعیت گردانند و به این معنا نیست که روشنفکر و دلسوز در این برهه ها نداشتیم ،داشتیم اما همانگونه که عرض کردم میدانی برای ابراز وجود نبود.
بهر حال قدرت نقد و اصلا میدان نقد از میان مردم بلوچ برداشته شد و میدان باور تبلیغات و شعار های سرابی جایش را گرفت.
و بدین خاطر است که امروز بلوچستان با وجود دارا بودن شرایط صد دردصدی اقتصادی با موقعیت های مهم جغرافیایی و دارا بودن بالاترین نیروی جوان و تحصیل کرده در قعر جداول پسرفت بوده و هیچ گونه تسهیلات،امتیازات و سرمایه گذاریهای برای بهبود وضعیت در اختیار مردم صورت نگرفته و در کنارآن عدم وجود مردان ناقد و معترض به شرایط ، سکان اداری بلوچستان را بدست غیربومیان سپردند .غیربومیانی که گوی سبقت را از نظامیان بریده اند .
بهرحال کسانی که عمرشان قد می کشد به سالهای شروع انقلاب حتما این مسائل را بخوبی می دانند و درک می کنند.
بخاطر اینکه مطلب طولانی نشود حقیقتا سیاست جمهوری بظاهر اسلامی برای بلوچستان ادامه سیاست رژیم شاهنشاهی بود با مختصر تغییری در تاکتیک ها ،البته در سه مورد فقیر سازی این خطه و امنیتی نگاه داشتن و برهم زدن ترکیب جمعیتی موافق هم دیگر بوده اند.
اگر بجای اینکه به ازای هر چهار نفر بلوچ که مامورگذاشته اند برای هر صد بلوچ یک معلم و برای هر شهرستان دو فرد دلسوز و مهمتر اینکه استانداران و فرمانداران و شهرداران و...را از بومیان می گذاشتند ما امروز شاهد و نظاره گر بلوچستانی بودیم که کمتر از دبی نبود از نظر زیبایی و درآمدزایی .
هزینه ای که در جهت امنیتی کردن بلوچستان و فقیر سازی مردم کرده اند می توانستند در جهت شکوفا شدن و خوشحالی مردم انجام دهند اما نگاه دید و نظر ما برای ما مهم است و ای کاش این چنین می بود و برای رژیم سرکوب و در پایان تجزیه بلوچستان مهم است.
چرا که ما به هر اندازه خود را ایرانی بدانیم ما خوش باور بودیم و اونها از تاریخ ملت بلوچ و گذشته قبل از سالهای 1307 ه ش را هرگز فراموش نمی کنند.
شما غریبه اید با این آب و خاک و ستم قبلا ملی بود و امروز ملی مذهبی .از کوزه هر دولتی که در اینده بر سرکار آید همین تراود به بیرون و سهم ما ستم و تبعیض و ادامه جنایت ها تا مرز نابودی است .بنابراین تنها چاره باقی مانده از میان دیوار ستم کشیده در اذهان دولتمردان این رژیم و حکومتهای اینده رفتن بسوی خودمختاری است تا به نوعی از ستم دولتی نجات حاصل کرده و زمینه رشد و پیشرفت و تضمین اینده فرزندانمان را فراهم کنیم.
پس سلاح قلم تا ابد در سایه این رژیم و دولتهای مرکز گرای اینده به شما سپرده نخواهد شد تا از طریق مبارزات مدنی و سیاسی بحران بلوچ و بلوچستان را حل کنید .کارایی قلم برمی گردد به زمانی که شما قوی باشید و قوی شدن به داشتن پشتوانه و سنگر است و پشتوانه ما مبارزه بر علیه رژیم است.چرا که داشتن قدرت در این قرن ابزار کارآمدی است و تنها راه چاره ملت های مظلوم هم این است که خود را قوی و تسلیح کنند .
محمود بلوچ
‫#‏بلوچ_وبلوچستان_مظلوم‬

No comments:

Post a Comment