Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اسحاق جهانگیری: بزرگترین فسادهای قرن در دوره گذشته اتفاق افتاد


اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، می‌گوید: «در دوره گذشته» بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما «بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین...
RADIOFARDA.COM

No comments:

Post a Comment